NAS

जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था,उस्मानाबाद.

राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण सराव चाचणी तालुकानिहाय, केंद्रनिहाय व शाळा निहाय Report पहाण्यासाठी येथे Click करा .

वाशी
लोहारा
परंडा