अध्ययन निष्पत्ती – इयत्ता पहिली

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अध्ययन निष्पत्ती इयत्ता पहिली मराठी – अध्ययनार्थी – विविध उददेशांसाठी स्वत:च्या भाषेचा किंवा शाळेतील माध्यम भाषेचा वापर करून गप्पागोष्टी करतात.उदा.कविता,गोष्टी एकविणे,माहिती मिळविण्यासाठी प्रश्न विचारणे,स्वत:चे अनुभव सांगणे. ऐकलेल्या गोष्टी विषयी (गोष्ट,कविता इत्यादी) गप्पा मारतात,आपले मत व्यक्त करतात,प्रश्न Read More …