मित्रा अँपची ओळख

मित्रा अँपची  ओळख           जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानाचा वाढता उपयोग पाहता ;आता  शिक्षणक्षेत्रात ही तंत्रज्ञानाचा  कमालीचा उपयोग होत आहे. बदलत्या काळानुसार शिक्षण पद्धतीत बदल होत गेलेले आहेत .शिक्षणातील हे बदल  जागतिक आव्हान  ठरत आहे.हे आव्हान अनेक देश स्वीकारत असलेले आपण पाहात Read More …